Reset Password

Your search results

Onze Algemene Voorwaarden

Medano4you is the certainty for professionalism and transparency for everyone who’s looking not only for an accommodation but for a real “HOLIDAY HOME”. Keeping a high standard for all our services, we put the personal attention and the costumer care on the first place and try to make you feel comfortable during your whole stay. 

Reserveren van een VAKANTIEWONING

De reservering is pas voltooid als Medano4you uw aanbetaling en uw bevestigingsmail heeft ontvangen. 

Gasten onder de 18 jaar zijn niet toegestaan een vakantiewoning te reserveren.  

Als u een reservatie wilt maken en u bent jonger dan 18 jaar, stuur ons dan een verzoek naar een van onze contact emails en wij zullen uw wens in overweging nemen. 

Als wij informatie ontvangen dat een persoon onder de 18 jaar een reservatie bij ons heeft gemaakt zonder voorafgaande aanvraag en acceptatie, behouden wij ons het recht voor om de reservatie te annuleren.

Kinderen tot 2 jaar kunnen gratis verblijven

Kinderen vanaf 3 jaar betalen dezelfde prijs als volwassenen.

Medano4you biedt gratis reisbedjes en kinderstoelen aan, (onder voorbehoud van beschikbaarheid)

In geval van annulering zijn er restricties van toepassing. 

Lees onze Annuleringsvoorwaarden voor meer informatie 

Bevestiging van uw reservatie

Zoals hierboven vermeld, zendt Medano4you u na ontvangst van de aanbetaling een bevestiging van de reservering per e-mail, met vermelding van het bedrag dat bij aankomst moet worden betaald, het adres van de accommodatie en het telefoonnummer van de persoon die verantwoordelijk is voor uw check-in. Indien u deze bevestigingsemail niet binnen 24 uur na uw reservering ontvangt, gelieve Medano4you hiervan per e-mail op de hoogte te brengen op customerservice@medano4you.com 

Aankomsten en vertrekken

Let op: Elke niet toegestane late check-out zal worden bestraft.

Lees voor meer informatie onze Check in & Check out Voorwaarden.

Betaling

Het te betalen bedrag bij aankomst zal worden vermeld in de bevestigingsmail. Wij aanvaarden geen cheques.

Beveiligde betaling

Veiligheid van de online betaling: Medano4you verbindt zich ertoe de gegevens van de gebruikers maximaal te beschermen en heeft geen toegang tot het kredietkaartnummer dat u in het formulier invoert en kan dit op geen enkel moment zien. Deze informatie wordt gecodeerd en zal alleen zichtbaar zijn voor de bank

Waarborg

Opmerking: ALLEEN VOOR BEPAALDE RESERVATIES.. 

Al naar gelang de voorwaarden van de accommodatie moet soms een waarborg worden betaald. Deze waarborg wordt teruggegeven nadat is vastgesteld dat de accommodatie zich in dezelfde staat bevindt als bij aankomst van de gast. Voor alle huuraccommodaties geldt dat de waarborg tot 7 dagen na vertrek wordt terugbetaald, mits het vakantiehuis in goede staat en zonder enige schade is. Als dit niet het geval zou zijn, zal de terugbetalingstermijn van de waarborg onderworpen worden aan de voorwaarden van een nazicht van het Vakantieverblijf en het inhouden van de kosten die nodig zijn voor de bevoorrading en de schade.

De waarborg kan in rekening worden gebracht door middel van een pre-autorisatie op een credit- of debitcard. Het bedrag wordt gedurende 7 dagen op de kaart geblokkeerd, waarna het automatisch wordt gedeblokkeerd, mits het vakantiehuis in een acceptabele staat is achtergelaten. Raadpleeg uw bevestigingsemail om te weten of u verplicht bent te betalen met een pre-autorisatie. Vergeet niet dat Medano4you geen kosten aanvaardt voor terugbetalingen van stortingen via bankoverschrijving of PayPal.

Bezetting

Het aantal gasten dat in de vakantiewoning verblijft moet overeenkomen met het aantal gasten op de reserveringsbevestiging. Het aantal gasten mag niet gewijzigd worden zonder Medano4you hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Zodra een reservatie bevestigd is, kan elke verhoging van het aantal gasten in uw reservatie een prijsverhoging tot gevolg hebben. Indien u het aantal gasten in uw reservering wenst te verminderen, zal de totale prijs gelijk blijven. Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodaties, tenzij u per e-mail toestemming heeft gevraagd aan Medano4You. Voor boekingen met huisdieren kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Gedrag in residentiële vakantiewoningen

Onze vakantiewoningen bevinden zich in woonwijken en -gebouwen; daarom zijn feesten in alle accommodaties ten strengste verboden. Daarom verzoeken wij onze gasten om de buren te respecteren en zich te onthouden van het draaien van luide muziek of het maken van lawaai in het algemeen na 22:00 uur. In het geval dat een gast zich niet aan deze voorwaarde houdt, wat resulteert in een klacht van buren en/of kennisgeving aan de politie, behoudt Medano4you zich het recht voor om alle gasten onmiddellijk uit de accommodatie te zetten en de waarborg, indien aanwezig, en de betaalde huur in te houden.

U bent verantwoordelijk zowel voor het gedrag van uzelf als voor het gedrag van de rest van de in de accommodatie verblijvende personen. Als één van de gasten zich ongepast, crimineel, beledigend of gewelddadig gedraagt, behoudt Medano4you zich het recht voor om alle gasten onmiddellijk uit de accommodatie te verwijderen en de waarborg, als die er is, en de betaalde huur in te houden.

Indien u en uw begeleidende gasten door Medano4you uit het appartement worden gezet, heeft u geen recht op enige schadevergoeding en verliest u derhalve alle betalingen gedaan op de accommodatie, inclusief de waarborg.

Reserveringswijzigingen

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ongeplande bouwwerken, waterlekken, enz.) waardoor Medano4you niet in staat is om u de vakantiewoning te bieden die u gereserveerd heeft, zal u geïnformeerd worden en een alternatieve accommodatie met vergelijkbare kenmerken aangeboden krijgen. In het geval dat u niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieve accommodatie, heeft u het recht om de reservering te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen. Medano4you zal niet aansprakelijk zijn voor verdere claims van de gast in deze situatie.

Als u het aantal nachten of het aantal gasten in het appartement wilt verhogen, afhankelijk van de beschikbaarheid, wordt u hetzelfde tarief per persoon per nacht in rekening gebracht als in de oorspronkelijke reservering. Indien u echter het aantal gasten of het aantal nachten dat u in de accommodatie verblijft wilt verminderen, zal de totale huurprijs niet worden gewijzigd zodra de reservering is bevestigd.

Schade, beschadiging en verlies van voorwerpen

Gasten zijn verantwoordelijk voor de staat van de accommodatie tijdens hun verblijf en zijn verantwoordelijk voor elke vorm van breuk, verslechtering of verlies dat zich voordoet in de vakantiewoning, inclusief schade of verlies van meubilair, apparaten, sleutels, etc. Indien een voorwerp beschadigd of verloren is, kan Medano4you de betaling van het voorwerp eisen, dat zal worden afgetrokken van de waarborg. Indien de waarborg de kosten van reparatie of vervanging van het voorwerp niet dekt, dan zal u het verschil moeten betalen. In het geval dat er geen waarborg werd betaald, moet de gast de betaling van de veroorzaakte schade op zich nemen. U moet Medano4you onmiddellijk op de hoogte brengen van elke schade, breuk of verlies dat plaatsvindt tijdens uw verblijf.

OPMERKING: Medano4you zal niet verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het inadequaat gebruik van de infrastructuur, met inbegrip van maar niet beperkt tot: vernietiging, verlies na brand, diefstal, misdaad, ongevallen of onderbreking van de leveringen van elektriciteits- of waterbedrijven.

Schoonmaakkosten

De gasten dienen het appartement in dezelfde staat van netheid terug te brengen als bij aankomst, met uitzondering van vervuiling veroorzaakt door normaal en aanvaardbaar gebruik van het verblijf. 

Bij elk vertrek zal een fotografisch verslag van de accommodatie worden afgegeven, dat zal dienen als bewijs van de staat van de accommodatie.

Indien de door de gast betaalde vergoedingen voor de eindschoonmaak worden overschreden in schoonmaak- en wasuren als gevolg van de slechte staat van de accommodatie, kan Medano4you de extra gemaakte kosten op de gast verhalen. 

Medano4you can provide additional cleaning services at an extra cost. You can request this service by e-mail to customerservice@medano4you.com.

Problemen bij aankomst of tijdens uw verblijf

Als u bij aankomst een probleem in de accommodatie aantreft, met inbegrip van problemen in verband met de netheid en kapotte of ontbrekende voorwerpen, is het uw verantwoordelijkheid om onmiddellijk contact met ons op te nemen, maximaal 24 uur na het inchecken, per e-mail naar customerservice@medano4you.com of op het opgegeven telefoonnummer om ons van deze gebeurtenis op de hoogte te stellen. Dan zullen wij ons best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Het probleem moet binnen een redelijke termijn opgelost worden, maar als er geen oplossing kan worden geboden, bestaat de mogelijkheid dat u wordt overgeplaatst naar een alternatieve vakantiewoning met vergelijkbare kenmerken, afhankelijk van de beschikbaarheid. Compensatie zal niet toegekend worden buiten de verblijfsperiode indien Medano4you niet op de hoogte werd gebracht van het probleem tijdens het verblijf.

Recensies van gasten

De feedback die wij van onze klanten ontvangen is erg belangrijk voor ons. 

Door het invullen van onze klantenbeoordeling/online enquête, aanvaardt u dat wij de informatie die u ons verstrekt op onze website mogen publiceren met als enig doel toekomstige klanten te informeren over uw mening over de kwaliteit van het appartement en de kwaliteit van de service die u van Medano4you hebt ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken beoordelingen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, er afgeleide werken van te maken, publiekelijk te tonen, te weigeren of te verwijderen. De informatie die u verstrekt kan ook gedeeld worden met onze geaffilieerde, co-branded en/of gelinkte website partners.

Garanties en retourzendingen

De garantie van de aangeboden diensten zal voldoen aan de volgende artikelen op basis van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, en de bijwerkingen ervan, die de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt.

Conformiteit van de diensten

1. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, worden de diensten geacht in overeenstemming te zijn met de gemaakte reservering, mits zij aan alle onderstaande eisen voldoen, tenzij de respectieve omstandigheden van de diensten niet van toepassing zijn:

a) Voldoen aan de beschrijving gemaakt door Medano4you.

b) Geschikt zijn voor elk speciaal gebruik waarvoor de klant ze nodig heeft, wanneer de klant Medano4you hiervan op de hoogte heeft gebracht op het moment van het afsluiten van de reservatie, en op voorwaarde dat Medano4you heeft aanvaard dat de dienst geschikt is voor dergelijk gebruik.

c) De gebruikelijke kwaliteit en prestaties voorstellen die de klant redelijkerwijs kan verwachten van een dienst van dit type, rekening houdend met de aard van de dienst en, indien van toepassing, de beschrijvingen van de specifieke kenmerken van de diensten gemaakt door Medano4you.

2. Niet geleverde of verleende diensten zullen als een schending van de aangeboden dienst worden beschouwd, op voorwaarde dat Medano4you voor hetzelfde verantwoordelijk is; in tegendeel, wanneer de niet geleverde of verleende dienst te wijten is aan nalatigheid of wanprestatie van de KLANT, zal Medano4you niet in gebreke zijn en zal worden geacht in overeenstemming te zijn met de voorwaarden overeengekomen in de boeking.

3. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor niet-naleving waarvan de klant op de hoogte was of niet onkundig kon zijn op het moment van de reservering of die zijn oorsprong vindt in de door de klant verstrekte informatie.

Klachten

Ons uitgangspunt is om onze gasten een comfortabel verblijf te bieden voor hun vakantie.

Mocht er tijdens uw verblijf in een vakantiewoning een defect zijn aan de voorzieningen of elektrische apparaten, dan dient u Medano4you hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u bij de check-in heeft opgegeven, zodat deze incidenten zo snel mogelijk kunnen worden opgelost.

In geval van overmacht (schade veroorzaakt door water, brand, enz.) zal Medano4you de geboekte accommodatie vervangen door een andere met dezelfde kenmerken. In geval van onbeschikbaarheid van de accommodatie, zal Medano4you het deel dat overeenkomt met de rest van het verblijf terugbetalen.

Online geschillenbeslechting (ODR)

In overeenstemming met Art. 14.1 van Verordening (EU) 524/2013, biedt de Europese Commissie een gratis toegankelijk platform voor het oplossen van online conflicten tussen de KLANT en Medano4you zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op de rechtbanken, door middel van de tussenkomst van een derde partij, genaamd de Geschillenbeslechtingsinstantie, die optreedt als intermediair tussen de partijen. Deze instantie is neutraal en gaat met beide partijen in dialoog om tot een akkoord te komen, waarbij zij uiteindelijk een oplossing voor het conflict kan voorstellen en/of opleggen.

Link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Overmacht

De partijen zijn niet aansprakelijk voor een fout die te wijten is aan overmacht. Elke contractuele verplichting zal worden uitgesteld tot de bedoelde omstandigheden eindigen. 

Gebeurtenissen die als overmacht kunnen worden beschouwd zijn: orkanen, aardbevingen, tsunami's, pandemieën, vulkaanuitbarstingen, quarantaines, terrorisme, overheidsdaden, enz.

Algemene Informatie betreffende het Aanbod

Alle verkopen en afspraken gemaakt door Medano4you zullen worden begrepen als zijnde onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

Geen wijziging, aanpassing of overeenkomst in strijd met het Commercieel Voorstel van Medano4you of hierbij bepaald zal van kracht zijn, behalve door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst ondertekend door Medano4you, in dit geval, zullen deze bijzondere overeenkomsten voorrang hebben.

Geen wijziging, aanpassing of overeenkomst in strijd met het Commercieel Voorstel van Medano4you of hierbij bepaald zal van kracht zijn, behalve door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst ondertekend door Medano4you, in dit geval, zullen deze bijzondere overeenkomsten voorrang hebben.

COVID-19: preventiemaatregelen en schoonmaakprotocol van het appartement

Uw veiligheid is onze prioriteit. Daarom hebben wij de schoonmaak in al onze appartementen geïntensiveerd, evenals de hygiënische maatregelen van ons personeel.

Dit zijn de hygiënische maatregelen die wij in uw appartement toepassen:

- Na elk vertrek, reinigen en desinfecteren wij elk appartement volledig met LACTIC ontsmettingsmiddelen, zoals aanbevolen door het Ministerie van Volksgezondheid tegen COVID-19.

- Ons schoonmaak- en onderhoudspersoneel draagt een masker, handschoenen en individuele beschermingsmiddelen tijdens het werk.

- Wij wassen al het textiel in het appartement, inclusief de lakens en handdoeken op meer dan 60°C.

- Wij hebben de decoratieobjecten en voorzieningen verminderd om te handelen volgens het opgestelde noodplan.

Ook in onze kantoren hebben wij deze schoonmaakmaatregelen toegepast en onze medewerkers volgen de hygiëneprotocollen en preventieve maatregelen die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn vastgesteld.

Toestemming voor het beheer van persoonlijke gegevens

Medano4you S.L. is de beheerder van de persoonsgegevens van de gebruikers en informeert hem/haar dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), waarbij de volgende informatie over de verwerking wordt verstrekt:

Doeleinden en legitimiteit van de verwerking: het onderhouden van een commerciële relatie (in het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke, art. 6.1.f GDPR) en het verzenden van mededelingen over producten of diensten (met toestemming van de betrokkene, art. 6.1.a GDPR).

Voor meer informatie kunt u onze pagina Privacybeleid raadplegen.